Profile

Company Information :

Company name :
นิทโก้พลัส
 
Nitco Plus

Business Information :

Industry group :
  1. เครื่องจักร, อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักร, เครื่องมือกล
Business type :
  1. Retailer
  2. Wholeseller
  3. Importer
  4. Exporter
  5. Distributor

Contact Information :

Address 1 :
191 ตรอกเนาวรัตน์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Country :
ไทย
Tel :
02-226-5667-8
Fax :
02-224-8071

Other information :

Capital Investment :
1,000,000 หรือน้อยกว่า
Annual revenue :
1,000,000 or less
Employee range :
0 - 50

Company Profile

นิทโก้พลัส ตั้งขึ้นโดยคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่รวมตัวกันขึ้นมาจาก บัณฑิตรั้วมหาวิทยาลัยหลากหลายสาขา ทั้ง วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บัญชี บริหาร การเงิน และอื่นๆ โดยมีผู้ริเริ่มจาก 2 พี่น้อง ผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุน ทั้งแรงใจ แรงกาย และ ทุนทรัพย์ จากเหล่าผองเพื่อน เพื่อหวังที่จะก่อตั้งบริษัทซึ่งเป็นต้นแบบของการวมตัวกันของ คนรุ่นใหม่ เพื่อสรรค์สร้างสังคมธุรกิจ อันเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม และ การบริการที่เชื่อถือได้ บน พื้นฐานของ คุณธรรมและจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ

นิทโก้พลัส ตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้การบริการด้านอุตสาหกรรมทุกประเภท เน้นหนักในการนำเอานวัตกรรมใหม่ ทันสมัย และเทคโนโลยี่ล้ำยุค เข้ามาเพื่อช่วยในการบริหารปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และ ส่งเสริมวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรม สำหรับ โรงงานอุตสาหกรรมทุกแห่ง ตลอดจน ลูกค้าของ น่ำแซ และบริษัทในเครือ ให้มีความสามารถในการปรับตัว ให้ทันกับความก้าวหน้า และ การเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ยุคใหม่ได้ โดยได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจาก บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ทั้ง ทางด้านสินค้า บริการหลังการขาย ตลอดจนประสบการณ์และเทคโนโลยี่ที่สะสมมานาน กว่า 60 ปี จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ บริการหลังการขายที่เท่าเทียมกันกับที่ได้รับในปัจจุบัน