สินค้าแนะนำ (23)

ID : 61548
Brand : Nitco
Model : DPV-200/260/300
Last Update : 16/06/2559 14:22 Preview : 21,572
ID : 61680
Brand : Nitco
Model : DVN-1000B/1200B
Last Update : 25/08/2562 13:56 Preview : 13,574
ID : 61853
Brand : Nitco
Model : DTB-403/404/405/406
Last Update : 18/12/2555 15:31 Preview : 12,129
ID : 61866
Brand : Nitco
Model : DTB-401S/402S/411S
Last Update : 15/06/2555 07:52 Preview : 10,780
ID : 63875
Brand : Miyakawa
Model : S-160
Last Update : 16/11/2555 20:16 Preview : 11,493
S-160型 (2軸間ピッチ19mm〜160mm用) 軸間ピッチ(19mm-160mm)が調整可能な、2軸から6軸までの自在式アタッチメントです。
ID : 66364
Brand : GGM
Model : GGM
Last Update : 07/11/2555 12:25 Preview : 11,935
ID : 66382
Brand : GGM
Model : GGM
Last Update : 01/03/2561 00:16 Preview : 10,856
ID : 66741
Brand : Miyakawa
Model : C-110
Last Update : 31/05/2563 00:26 Preview : 9,702
C-110型4軸(2軸間ピッチ58mm-142mm) 4軸C型はボール盤やネジ立て盤、エアーユニット等に取り付けて使用できます。 4軸C型の位置決めは、ヘッドの中心の円周上等分割の場合に使います。 それ以外の穴群は位置決め出来ませんのでS型で選んで下さい。 旋回補正機能が備わっています。
ID : 66839
Brand : Aryung
Model : Model AMGP-01A
Last Update : 31/05/2556 06:17 Preview : 13,641
AMGP-01A Division : Auto Oil Pump TYPE : AMGP-01A AMGP-01AF AMGP-01AF-T03 AMGP-01AF-T AMGP-01AF-T03-T
ID : 66860
Brand : Nitco
Model : Nitco
Last Update : 31/05/2563 00:29 Preview : 15,694
ID : 67080
Brand : Makishinko
Model : MA Series
Last Update : 04/05/2562 16:52 Preview : 13,148
ID : 67834
Brand : Makishinko
Model : SB, TB, FB
Last Update : 31/05/2563 00:27 Preview : 12,467
ID : 68561
Brand : Nitco
Model : CY063, CY076, CY100, CY125, CY127
Last Update : 12/04/2563 15:42 Preview : 15,830
ID : 68562
Brand : Nitco
Model : M Series, CY125M, CY076M, CY100M, CY150M
Last Update : 01/07/2563 23:34 Preview : 11,994
ID : 68564
Brand : Nitco
Model : CYF Series
Last Update : 31/05/2563 00:27 Preview : 13,794
ID : 75349
Brand : Nitco
Model : IL Series
Last Update : 28/09/2559 13:05 Preview : 13,977
ID : 88607
Brand : Joil
Last Update : 11/11/2556 11:51 Preview : 9,421
ID : 89581
Brand : Nitco
Model : GR-S
Last Update : 02/05/2563 19:53 Preview : 10,277
ID : 124275
Brand : Nitco plus
Last Update : 25/08/2562 13:55 Preview : 3,915
ID : 124412
Brand : Nitco plus
Last Update : 31/05/2563 00:28 Preview : 3,131